Partners

Disclaimer

 

Alle op deze site gepresenteerde informatie is met de grootste zorg samengesteld. Niettemin kunnen wij niet instaan voor de aanwezigheid van eventuele fouten op deze website.

De Beheerstichting Park ter Waerden, haar bestuursleden en/of bij deze site betrokken derden zijn niet aansprakelijk voor de inhoud van de pagina's en enige schade en/of verlies veroorzaakt door het gebruik van de informatie en/of programmatuur op deze site. Het geheel of gedeeltelijk publiceren van de op deze site opgenomen informatie en/of programmatuur, hetzij elektronisch hetzij anderszins, voor commercieel en/of zakelijk gebruik zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Beheerstichting Park ter Waerden is verboden.

 

De website van Beheerstichting Park ter Waerden bevat mogelijke hyperlinks naar andere sites. Beheerstichting Park ter Waerden is niet verantwoordelijk voor en kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de inhoud en regelgeving van deze site. De informatie en/of programmatuur op deze site is aan verandering onderhevig en kan zonder voorafgaande mededeling worden gewijzigd of verwijderd.

Privacy statement

 

Uw privacy is belangrijk voor ons. Beheerstichting Park ter Waerden verzamelt op geen enkele wijze informatie over bezoekers van deze site, behalve door toepassing van site tracking. De op deze manier verkregen informatie is volledig anoniem en bevat gegevens zoals het gebruikte besturingssysteem, de schermresolutie en bezoektijd op de site. Wij gebruiken geen zogenaamde ‘cookies’.

© Park ter Waerden  |  Disclaimer