Voetbalvereniging UOW ‘02

De club is opgericht op 1 juli 2002 en is voortgekomen uit een fusie tussen RKVV Waubach en RKVV Waubachse Boys (Lauradorp). De oudste vereniging RKVV Waubach is in 1913 opgericht en dat betekent dat er al 100 wordt gevoetbald in Ubach over Worms.

 

De voetbalvereniging beschikt op Park ter Waerden over een drietal speelvelden waarvan één kunstgrasveld.

 

> www.uow02.nl

Sport- en Trimclub Brunsummerheide (STB)

STB is een atletiekvereniging in Landgraaf. "Sport- en Trimclub Brunssummerheide" is eigenlijk de volledige naam van de vereniging, die in 1967 is opgericht en bekend staat als STB.

 

Vanaf oktober 2012 beschikt STB over een atletiekbaan van 300 meter en op binnenterrein kunnen aanverwante sporten worden uitgevoerd.

 

> www.stblandgraaf.nl

Kinderopvangorganisatie Humankind

Kinderopvang Humankind is de grootste kinderopvangaanbieder, met kinderdagverblijven, centra voor buitenschoolse opvang, peuterspeelzalen en gastouders door heel Nederland. Iedere dag krijgen duizenden kinderen van nul tot dertien jaar  een afwisselend aanbod in een veilige en vertrouwde omgeving.

 

Kinderopvang Humankind biedt een plek waar uw kind zich welkom voelt, waar hij mag zijn wie hij is. De pedagogisch medewerkers zijn professionals die het kind stimuleren en begeleiden op zijn ontdekkingstocht door het leven.

 

Op Park ter Waerden is naschoolse opvang mogelijk.

 

> www.humankind.nl

Stichting Radar

Radar ondersteunt kinderen en volwassenen met een beperking. In de regio Zuid- Limburg helpen we cliënten hun leven te leiden zoals zij dat wensen. Persoonlijk wel- bevinden staat daarbij centraal. Ongeacht de situatie, er is altijd een voorziening van Radar dichtbij.

 

Cliënten van Radar hebben een eigen ruimte op Park ter Waerden zijn mede verantwoordelijk voor het dagelijks beheer en onderhoud op en rond Park ter Waerden.

 

> www.radar.org

Onderwijsstichting Movare

Onderwijsstichting MOVARE is het bevoegd gezag van 54 scholen met in totaal 62 locaties in de gemeenten Brunssum, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf.

 

De onderwijsstichting is een van de grote daggebruikers van het sportpark. Deze stichting maakt het ook mogelijk om te werken met combinatiefunctionarissen sport en bewegen. Deze functionarissen hebben Sport & Leisure als werkgever, maar worden betaald door Movare én de gemeente Landgraaf. Ze ondersteunen, naast hun werk op de scholen, ook de verenigingen. Ze faciliteren de driehoek tussen onderwijs, kinderopvang en verenigingen. In deze driehoek komen kinderen laagdrempelig in contact met de veelheid aan sportief aanbod die Park ter Waerden kent.

 

> www.movare.nl

Hamers Grafische Communicatie

Steeds meer bedrijven en particulieren kiezen ervoor de volledige zorg voor hun drukwerk en andere grafische media onder te brengen bij één grafische communicatie partner.

 

Een partner die vanzelfsprekend alle specialismen, kennis en kunde in huis heeft. Die daarnaast flexibel is ingesteld en goed weet in te spelen op de specifieke-, vaak wisselende vragen en behoeften van u. Een partner waar elke opdracht als maatwerk wordt behandeld. Wij streven ernaar om van ontwerp tot eindresultaat de grafische uitingen van zowel onze particuliere- als zakelijke relaties zorgvuldig te begeleiden en optimaal uit te voeren.

 

> www.hamerslandgraaf.nl

Gemeente Landgraaf

Bij de herstructurering kon ook bestuurlijke vernieuwing niet uitblijven. Deze kreeg in 1982 vorm in de samenvoeging van Nieuwenhagen, Schaesberg en Ubach over Worms tot één nieuwe gemeente: Landgraaf.

De opbouw van de nieuwe gemeente is vanaf het begin voortvarend aangepakt: de oude kernen werden vernieuwd en met elkaar verbonden door de aanleg van het nieuwe centrum Op de Kamp (op de plaats van de vroegere hoeve De Kamp): het bestuurlijk hart van de gemeente en tevens winkel- en woongebied. Er werd - en wordt - een gezichtsbepalend beleid gevoerd, met als belangrijkste speerpunten: recreatie, wonen en zorg.

Inmiddels zijn vele riante woonwijken ontstaan, zijn oude wijken zorgvuldig gerenoveerd en grote recreatieve groengebieden ontwikkeld, zoals Park Gravenrode. Verder heeft Landgraaf een eigen theater, diverse kunstgalerieën en heeft zij, met Pinkpop, jaarlijks haar eigen grote popfestival.

Landgraaf heeft met recht een plaats op de landkaart weten te bemachtigen en is uitgegroeid tot één van de grotere gemeenten in Limburg. Een prima gemeente om te wonen, werken en recreëren.

 

De gemeente Landgraaf heeft het samen met de andere partners financieel mogelijk gemaakt om Park ter Waerden verder te ontwikkelen.

 

> www.landgraaf.nl

© Park ter Waerden  |  Disclaimer